Kleinbedrijf

Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.