Rijksuitgaven

In de rijksuitgaven zijn begrepen de uitgaven van de ministeries, agentschappen en begrotingsfondsen. De gegevens van de rijksuitgaven van het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter.
Terug naar artikel