Sterke omzetstijging bouw in de eerste helft van 2007

De bouw kan terugkijken op een buitengewoon goed eerste half jaar van 2007. In alle bouwsectoren steeg de omzet met ruim 11 procent.  In 2006 was de omzetgroei ook al sterk: ruim 8 procent.

Omzetontwikkeling bouw, vanaf 2002

Omzetontwikkeling bouw, vanaf 2002

Meer productieve uren door zachte winter

In het eerste kwartaal was de omzetgroei hoger (14 procent) dan in het tweede kwartaal (9 procent). De flinke groei in het eerste kwartaal kan voor een deel aan de zachte winter toegeschreven worden. Er vielen minder uren uit vanwege vorst, wat tot ruim 7 procent meer bouwuren leidde. In het tweede kwartaal waren er vergeleken met dezelfde periode in 2006 juist 5 procent minder productieve uren.

Omzetontwikkeling bouw, eerste half jaar 2007

Omzetontwikkeling bouw, eerste half jaar 2007

Omzetgroei burgerlijke en utiliteitsbouw door meer bouwvergunningen

In de burgerlijke en utiliteitsbouw groeide de omzet in het eerste kwartaal met ruim 13 procent en in het tweede kwartaal met bijna 10 procent. De omzetgroei in deze sector hangt samen met de sterke stijging, vorig jaar, van de waarde van de verleende bouwvergunningen voor nieuwe woningen, kantoren, winkels en dergelijke. In 2006 werden bijna 16 procent meer bouwvergunningen afgegeven dan in 2005.

Afnemende groei in grond-, water- en wegenbouw

Voor alle sectoren in de bouw was de omzetgroei in het tweede kwartaal lager dan in het eerste kwartaal. De grootste teruggang in de groei deed zich voor bij de grond-, water- en wegenbouw. Hier bedroeg de stijging in het eerste kwartaal 18 procent en in het tweede kwartaal 7 procent. In deze sector laat de groei van de omzet vanaf januari 2007 een gestage vertraging zien. Nam de omzet in januari nog met ruim 25 procent toe, in juni was dat nog geen 5 procent.

Omzetontwikkeling grond-, water- en wegenbouw, januari-juni 2007

Omzetontwikkeling grond-, water- en wegenbouw, januari-juni 2007

Ron Duijkers en Wilco de Jong

Bron: StatLine, Indexcijfers omzet bouwnijverheid (2000=100)