Investeringen gemeenten in onderwijshuisvesting gedaald

Gemeenten hebben in 2006 bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan nieuwe schoolgebouwen en leermiddelen. Ongeveer de helft hiervan ging naar het basisonderwijs. Hoewel iets lager dan in 2005, lagen de totale investeringen nog steeds op een relatief hoog niveau. Vooral het speciaal onderwijs sprong eruit: een toenemende vraag naar huisvesting zorgde voor een uitgavenstijging met 30 procent. Het investeringsniveau bij gemeenten ligt overigens aanzienlijk hoger dan in de jaren negentig. Dat komt vooral door de decentralisatie van het rijk naar de gemeenten, waardoor onderwijshuisvesting een gemeenteaangelegenheid is geworden.

Investeringen gemeenten in onderwijshuisvesting

Investeringen gemeenten in onderwijshuisvesting

Bron: StatLine, Bruto investeringen in onderwijshuisvesting door gemeenten