Aantal uitzenduren verder toegenomen

In het tweede kwartaal is het aantal uitzenduren verder toegenomen. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, staat op 123 (2000=100). Dat is 3 procent hoger dan in het eerste kwartaal, toen het aantal uitzenduren met ruim 2 procent toenam. Vanaf het eerste kwartaal van 2004 is het aantal uitzenduren fase A in alle kwartalen gestegen.

In 2004 nam het aantal uitzenduren met 6 procent toe. De stijging was in 2005 en 2006 aanzienlijk groter, met respectievelijk bijna 18 en iets meer dan 17 procent.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur