Uitvoervolume 8 procent groter

Het volume van de uitvoer van goederen, na correctie voor werkdageffecten, was in juni 8 procent groter dan in juni 2006. De invoer nam met 6 procent toe. Daarmee was het groeitempo van de uitvoer iets hoger dan gemiddeld in de eerste vijf maanden van 2007, dat van de invoer iets lager. Zowel de invoer- als de uitvoerprijzen waren 1 procent hoger dan in juni 2006.

De waarde van de goederenuitvoer was 29,3 miljard euro. Dit is 8 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de invoer was 7 procent hoger en bedroeg 25,7 miljard euro. Hiermee kwam het handelsoverschot uit op 3,7 miljard euro. Dit is 0,6 miljard hoger dan een jaar eerder.

Bij de uitvoer deed de handel met niet-EU-landen het beter dan de handel met EU-landen. De invoer liet een tegenovergesteld beeld zien. De waarde van de invoer uit EU-landen steeg met 10 procent, terwijl de invoer uit niet-EU-landen maar 2 procent hoger was.

Net zoals in de voorgaande maanden van 2007 liet de waarde van de in- en uitvoer van chemische producten een forse stijging zien. Ook de in- en uitvoer van machines en transportmiddelen waren een stuk groter dan in juni 2006.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over juni 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 augustus. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.