Werkloosheid rond de 355 duizend

In de periode mei-juli 2007 waren, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 356 duizend personen werkloos. Dit zijn er 6 duizend meer dan in de periode april-juni van dit jaar. Gemeten over het afgelopen halfjaar daalde het aantal werklozen met gemiddeld 3 duizend per maand.

De werkloosheid lag 53 duizend personen onder het niveau van mei-juli 2006. De afname deed zich bijna geheel voor bij de groep 25-44-jarigen. Deze leeftijdsgroep telde 47 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Bij de 45-plussers was er een afname met 11 duizend personen. Het aantal werkloze jongeren was daarentegen 5 duizend hoger.

Van de totale beroepsbevolking was 4,7 procent werkloos, tegen 5,5 procent in mei-juli 2006. Het werkloosheidspercentage onder vrouwen lag met 6,0 procent duidelijk hoger dan onder mannen. Van de mannelijke beroepsbevolking was 3,7 procent werkloos.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid