Een op de zeven verhuizers trekt naar de grote steden

In 2006 zijn zo’n 650 duizend mensen verhuisd naar een andere gemeente. De meeste mensen die in een andere gemeente gaan wonen, verhuizen binnen de eigen woonprovincie. De verhuisstromen tussen provincies zijn minder groot.
Een op de zeven mensen, circa 90 duizend personen, verhuisde naar een van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Mensen uit de provincie Utrecht zijn, als ze verhuizen, verhoudingsgewijs nog het meest op de grote steden gericht: bijna 13 duizend mensen uit de provincie Utrecht (1,1 procent van de provinciebevolking) verhuisden naar een van de vier grote steden. Drenten (0,16 procent), Friezen (0,20 procent) en Limburgers (0,21 procent) doen dat het minst.
Er is een duidelijke relatie met de afstand van de vertrekgemeente tot de grote steden: in veel perifeer gelegen provincies (Drenthe, Friesland, Limburg, maar ook Overijssel en Noord-Brabant) zijn de interprovinciale verhuisstromen dan ook relatief gering.

Amsterdam en Utrecht hebben van de vier grote steden het meest een ‘boven-provinciaal’ karakter: ongeveer een op de drie verhuizers komt uit de eigen provincie, twee op de drie komen uit de andere provincies. Voor Rotterdam en Den Haag liggen deze verhoudingen precies andersom.

Herkomst verhuizers naar de grote steden, 2006

Herkomst verhuizers naar de grote steden, 2006

Bron: StatLine: Verhuisde personen tussen gemeenten, 2006