Uitstoot van broeikasgassen 2006

De in dit artikel gepresenteerde emissiecijfers voor 2006 zijn voorlopige cijfers op basis van onder andere de ‘nader voorlopige’ gegevens van de Nederlandse Energie-Huishouding van het CBS en van voorlopige productiegegevens. De definitieve emissiecijfers voor 2006 worden in het voorjaar van 2008 gepubliceerd in StatLine, in het Milieucompendium en op de website van de Emissieregistratie.