Sterklasse

In 2005 is het Bedrijfschap Horeca gestart met een herwaardering van de oude sterindeling volgens de Benelux. Deze overgang heeft in het bijzonder in 2006 plaatsgevonden.
De indeling die het CBS hanteert, is de indeling zoals de accommodatie deze zelf hanteerde in een bepaald jaar. Dit heeft tot gevolg dat de sterklassen in 2006 voor sommige bedrijven zijn gebaseerd op de oude (Benelux), maar voor andere op de nieuwe (nationale) indeling.

Hierdoor zijn de cijfers naar sterklasse van 2006 niet volledig vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Dit kan dus een oorzaak zijn voor een toename dan wel afname van het aantal bezoekers en hun overnachtingen.