Inflatie in juli gedaald naar 1,5 procent

De inflatie is in juli gedaald naar 1,5 procent. In juni lagen de prijzen voor consumenten nog 1,7 procent hoger dan een jaar eerder. De beperkte huurverhoging en lagere energieprijzen zijn de voornaamste oorzaak van de daling. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

De woninghuren zijn in juli gemiddeld met 1,4 procent gestegen. Dit is een uitzonderlijk lage huurstijging. Sinds 1959 heeft dit zich niet meer voorgedaan. De prijsontwikkeling van gas en elektriciteit had ook een drukkend effect op de inflatie. De daling van de inflatie werd echter geremd doordat verse groenten, bloemen en planten in juli duurder werden, terwijl ze vorig jaar in juli juist goedkoper werden.

Aan de inflatie in juli droegen de in de afgelopen twaalf maanden gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,4 procentpunt het meest bij. In voorgaande maanden was deze bijdrage 0,8 procentpunt. De bijdrage van diverse goederen en diensten, zoals verzekeringen, was 0,3 procentpunt. Kleding en schoeisel droegen bij met 0,2 procentpunt. Communicatie, zoals telefonie en internetgebruik, had een inflatieverlagend effect van 0,1 procentpunt.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerde prijsindices berekend. Volgens deze methode is de inflatie in ons land in juli uitgekomen op 1,4 procent. Dit is 0,4 procentpunt minder dan in juni. De inflatie in de eurozone bedroeg in juli 1,8 procent.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.