In juni 255 bedrijven en instellingen failliet

In juni werden 255 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Daarmee was het aantal uitgesproken faillissementen 26 procent lager dan in juni 2006.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Het driemaandsgemiddelde van de faillissementen kwam in juni uit op 291, tegen 297 in mei dit jaar. Ondanks enkele onderbrekingen daalt het driemaandsgemiddelde van de faillissementen al meer dan anderhalf jaar gestaag. 

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.