Bevolking groeit weer sneller

In de eerste helft van 2007 is het aantal inwoners van Nederland met bijna 15 duizend toegenomen. Dit is beduidend meer dan in het eerste halfjaar van 2006. Vooral de afname van de emigratie en de toename van de immigratie zorgen voor de hogere bevolkingsgroei. In de provincies Noord-Holland en Utrecht is het aantal inwoners het meest toegenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bevolkingsgroei in eerste halfjaar 15 duizend

Vooral de dalende emigratie en stijgende immigratie dragen bij aan de hogere bevolkingsgroei, evenals het lagere aantal overledenen. Het dalende aantal geboorten heeft juist een remmende werking op de groei. In de eerste helft van 2006 bedroeg de groei nog minder dan 3 duizend.

Minder emigratie, meer immigratie

In het eerste halfjaar van 2007 zijn 55 duizend inwoners geëmigreerd, 7 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling is mede een weerslag van de daling van de immigratie in de eerste jaren van dit millennium. Een deel van de immigranten vertrekt namelijk na een aantal jaar weer.

Het aantal mensen dat immigreert is juist toegenomen, van 44 duizend in het eerste halfjaar van 2006 tot 50 duizend in de eerste helft van 2007. Door deze ontwikkelingen is het vertrekoverschot (emigratie minus immigratie) afgenomen van bijna 19 duizend in de eerste helft van 2006 tot minder dan 6 duizend in de eerste helft van dit jaar. Deze ontwikkelingen hangen mede samen met de oplevende economie.

Bevolkingsgroei blijft toenemen

De bevolkingsgroei in 2006 was de laagste sinds 1900. Verwacht wordt dat de hogere groei in de eerste helft van 2007 het einde markeert van de periode van afnemende bevolkingsgroei sinds 2000. Naar verwachting zal de afname van de emigratie en vooral de toename van de immigratie de komende jaren doorzetten.

Bevolkingsgroei vooral in Noord-Holland en Utrecht

Er zijn grote verschillen in de regionale bevolkingsontwikkelingen. De hoogste groeicijfers zijn te vinden in de provincies Noord-Holland en Utrecht, samen goed voor twee derde van de totale bevolkingsgroei. Groningen en Limburg zijn de enige provincies waar het inwonertal in de eerste helft van dit jaar is gedaald. Opvallend is het herstel van de groei in Zuid-Holland (+ 1 duizend). In het eerste halfjaar van 2006 kromp het inwonertal in deze provincie met ruim 3 duizend. In Rotterdam daalt het aantal inwoners echter nog. In de eerste helft van 2006 bedroeg deze daling ruim 4 duizend inwoners, tegen ruim 2 duizend in dezelfde periode dit jaar.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads