Prijsstijging industrie loopt verder op

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 3,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit is de grootste toename in tien maanden tijd. Sinds januari van dit jaar neemt de prijsstijging onafgebroken toe. Overigens blijft de stijging achter bij die in de periode medio 2004 - medio 2006. Toen waren de prijzen gemiddeld zo’n 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Binnen de industrie zijn er grote verschillen in prijsontwikkeling. Mede onder invloed van de olieprijs lagen de afzetprijzen in de aardolieverwerkende industrie 2,2 procent lager. Hoewel de aardolieprijs op de wereldmarkt de afgelopen maanden is gestegen, lag deze (in dollars) nog steeds onder het niveau van juni 2006. Het effect van deze lagere olieprijs op de afzetprijzen werd nog versterkt door de koersontwikkeling van de dollar. De Amerikaanse munt was ten opzichte van de euro 5,7 procent minder waard dan een jaar eerder.

Producten van de houtverwerkende industrie waren 10,7 procent duurder. Ook de afzetprijzen in de voedingsmiddelenindustrie en de metaalindustrie waren met 6,9 respectievelijk 6,2 procent fors hoger dan in juni vorig jaar.

Ten opzichte van mei stegen de afzetprijzen van de industrie gemiddeld met 0,6 procent. De op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen met 0,5 procent in prijs. Buitenlandse afnemers betaalden 0,7 procent meer. 

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen