Handel in schapen aanzienlijk gedaald

Nederland heeft in 2006 beduidend minder schapen en geiten in- en uitgevoerd dan een jaar eerder. Dit kwam mede door de uitbraak van de veeziekte blauwtong. De invoer van runderen is met 12 procent gestegen, terwijl de export met 19 procent is afgenomen.

Export herkauwers

Export herkauwers

Export schapen en geiten neemt af

De Nederlandse uitvoer van herkauwers bestaat voor twee derde uit schapen en geiten. In 2006 heeft Nederland ruim een half miljoen schapen en geiten uitgevoerd. Dit is ruim een kwart minder dan in 2005. De export van runderen is met een vijfde afgenomen tot bijna 240 duizend stuks.

Ook in de eerste vijf maanden van 2007 was de uitvoer van schapen en geiten minder dan gebruikelijk. In de periode januari-mei 2007 zijn er ruim 180 duizend uitgevoerd. Dit is meer dan een derde onder het niveau van het jaar daarvoor.

Export herkauwers naar bestemming

Export herkauwers naar bestemming

Frankrijk belangrijkste afnemer

In 2006 had bijna 40 procent van de schapen, geiten en runderen die Nederland uitvoerde Frankrijk als bestemming. De uitvoer naar dit land is weliswaar met meer dan een derde afgenomen in vergelijking met 2005, maar het is toch nog altijd de belangrijkste afnemer.

Een ander land dat veel Nederlandse schapen, geiten en runderen afneemt is Spanje. In 2005 ging 25 procent van de Nederlandse uitvoer van deze dieren naar dit land. Ook dit was een forse daling.

Import herkauwers

Import herkauwers

Import vooral runderen

De invoer van herkauwers is in 2006 met 6 procent licht toegenomen. In totaal werden dat jaar 954 duizend stuks ingevoerd. Het overgrote deel hiervan bestaat uit runderen. De import van runderen is in vergelijking met 2005 met 12 procent toegenomen. Daarentegen is de invoer van schapen en geiten juist sterk afgenomen, met 28 procent.

Wiel Packbier

Bron: StatLine, In- en uitvoer van goederen- naar landengroepen