Uitvoervolume 9 procent groter

Het volume van de uitvoer van goederen, na correctie voor werkdageffecten, was in mei 9 procent groter dan in mei 2006. De invoer nam met 7 procent toe. Hiermee was zowel de groei van de uitvoer als de groei van de invoer iets hoger dan gemiddeld in de eerste vier maanden van 2007. De uitvoerprijzen waren 1 procent hoger dan in mei 2006. De invoerprijzen lagen 2 procent hoger dan vorig jaar.

De waarde van de goederenuitvoer was 28,4 miljard euro. Dit is 8 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de invoer was 7 procent hoger en kwam uit op tot 25,8 miljard euro. Hiermee is het handelsoverschot uitgekomen op 2,6 miljard euro. Dit is iets hoger dan vorig jaar mei.

De handel met landen buiten de Europese Unie droeg iets meer bij aan de stijging van de in- en uitvoer dan de handel met de EU-landen. De toename van de uitvoer naar EU-landen bedroeg 7 procent en naar niet-EU-landen 8 procent. Bij de invoer met de vergelijkbare handelspartners kwam de groei uit op respectievelijk 6 en 7 procent.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over mei 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 17 juli. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.