Moeilijk vervulbare vacatures verdrievoudigd

Van september 2004 tot september 2006 is het aantal openstaande vacatures bijna verdubbeld tot 200 duizend. Het aantal vacatures dat moeilijk vervulbaar is, is in die periode zelfs verdrievoudigd.

Vacatures, eind september

Vacatures, eind september

Een op de drie vacatures moeilijk vervulbaar

Eind september 2006 telde Nederland ruim 63 duizend vacatures die door werkgevers als moeilijk vervulbaar worden beschouwd. Dat is een derde van alle vacatures.  
Dit aandeel ligt nog wel ver onder het niveau van de jaren 2000-2001, de laatste jaren van de vorige periode met flinke economische groei. Toen was de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar.

Helft vacatures in de bouw moeilijk vervulbaar

De bouwnijverheid had met 47 procent het grootste aandeel moeilijk vervulbare vacatures. Dit waren vooral vacatures voor middelbare technische beroepen. De bouwnijverheid werd gevolgd door de industrie, waar 44 procent van de vacatures moeilijk te vervullen is. In de zakelijke dienstverlening, waar de meeste vacatures in 2006 openstonden, was ruim een derde moeilijk vervulbaar. Bij het openbaar bestuur en in de horeca kwam dit veel minder vaak voor.

Vacatures naar bedrijfstak, eind september 2006

Vacatures naar bedrijfstak, eind september 2006

Vooral vacatures in de lagere beroepen voor schoolverlaters

Volgens de werkgevers was bijna een op de vijf vacatures geschikt voor schoolverlaters. Of schoolverlaters geschikt zijn om aan te nemen hangt samen met het niveau van de vacature. Vooral vacatures voor elementaire beroepen (51 procent) en lagere beroepen (29 procent) stonden in 2006 open voor schoolverlaters. Van de vacatures van middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau was minder dan 10 procent geschikt voor mensen die net van school kwamen.

Vacatures geschikt voor schoolverlaters, eind september 2006

Vacatures geschikt voor schoolverlaters, eind september 2006

Jeremy Weidum

Bron: StatLine, Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep en opleiding