Abonnement

De gegevens uit dit artikel zijn afkomstig uit Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Deze enquête is gebaseerd op een steekproef van jaarlijks ongeveer 10 duizend personen (0 jaar en ouder). Bewoners van instellingen en tehuizen zijn uitgesloten van dit onderzoek. De gepresenteerde percentages hebben onnauwkeurigheidsmarges, aangezien ze zijn gebaseerd op een steekproef.

In POLS wordt aan respondenten gevraagd: “Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, geabonneerd op een dagblad?”. Het betreft hier dus alleen huishoudens die daadwerkelijk geabonneerd zijn op een dagblad. Losse verkoop en dagbladen die worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de buren tellen niet mee.