Werkgelegenheid groeit op alle fronten

In het eerste kwartaal van 2007 groeide de werkzame beroepsbevolking met 2,5 procent vergeleken met het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Zowel het aantal werknemers als het aantal zelfstandigen nam toe. Ook steeg het aantal voltijders en deeltijders. Het aantal flexibele arbeidskrachten stijgt door seizoenswerk vaak in de zomermaanden.

Ruim zeven miljoen personen aan het werk

In het eerste kwartaal van 2007 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 7,1 miljoen personen van 15-64 jaar. Hiervan hadden er 5,7 miljoen een vaste baan. Ruim 530 duizend personen hadden een flexibele arbeidsrelatie. De overige ruim 900 duizend personen waren werkzaam als zelfstandige of meewerkend gezinslid.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidspositie

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidspositie

Forse toename zelfstandigen

Het aantal werknemers lag in het eerste kwartaal van 2007 bijna 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal zelfstandigen steeg zelfs spectaculair met 9 procent. Voor werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en voor zelfstandigen begon de stijgende trend al in 2003. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam pas vanaf 2006 weer toe.

Aantal voltijders groeit

In het eerste kwartaal van 2007 werkten bijna 4,5 miljoen personen in voltijd (35 uur of meer). Dat is 2,8 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2006. Het aantal deeltijders steeg in dezelfde periode met 2,2 procent tot bijna 2,7 miljoen. In de periode 2003-2005 daalde het aantal voltijders nog. Vanaf 2006 is echter weer een duidelijk stijgende trend waarneembaar.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur

Meer flexibelen in de zomermaanden

In de zomermaanden ligt door seizoenswerk vooral het aantal flexibele arbeidskrachten hoger dan in de overige kwartalen. Zo waren er in 2006 in het derde kwartaal ongeveer 50 duizend meer flexibelen aan het werk dan in de andere kwartalen.

Lian Kösters

Bron: Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsrelatie en arbeidsduur, kwartaalcijfers