Internationale handel stuwt stookolieverbruik zeevaart op

De levering van stookolie voor de internationale scheepvaart (bunkering) blijft sterk toenemen. Namen zeeschepen in de Nederlandse havens in 1990 nog 11 miljoen ton aan brandstof in, in 2000 was dat al 14 miljoen. Tussen 2000 en 2006 steeg dit verder naar een recordwaarde van bijna 18 miljoen ton. Dit is een toename van ruim 30 procent in zes jaar tijd. De stijging hangt samen met de sterke toename van de Nederlandse handel met verre landen.

Verbruik brandstoffen naar vervoerstype

Verbruik brandstoffen naar vervoerstype

Vervoer grootste afnemer aardolieproducten

De totale hoeveelheid in Nederland geproduceerde aardolieproducten is in 2006 licht gestegen tot 60 miljoen ton. Daarnaast werd ruim 73 miljoen ton geïmporteerd en ruim 84 miljoen ton geëxporteerd. Per saldo resulteerde dit in een verbruik van 49 miljoen ton aardolieproducten voor binnenlandse toepassingen en voor internationaal transport.

De petrochemische industrie is met 10,5 miljoen ton een belangrijke verbruiker. De grootste verbruiker is, met 33 miljoen ton, de vervoerssector. Hierbij zit 18 miljoen ton stookolie voor de internationale scheepvaart, 11 miljoen ton motorbrandstoffen voor het wegvervoer en bijna 4 miljoen ton kerosine voor de internationale luchtvaart.

Verbruik aardolieproducten, 2006

Verbruik aardolieproducten, 2006

Verbruik scheepvaart groeit sterk

Vooral het verbruik van stookolie voor de voortstuwing van schepen voor de internationale zeevaart is de laatste jaren sterk gestegen. Tot 1997 liep de stijging van het brandstofverbruik voor wegvervoer en scheepvaart ongeveer gelijk op. Hierna stijgt het verbruik van de scheepvaart sterker, behalve tijdens de economische terugval rond 2003.

De hoeveelheid gebunkerde olie in 2006 komt overeen met bijna een kwart van het totale energieverbruik van Nederland. In 1990 was dit nog ruim een zesde. De bunkering van stookolie telt echter niet mee in het Nederlands energieverbruik, aangezien dit verbruik elders plaatsvindt.

Transportvolume van uit Nederland vertrokken schepen, naar bestemming

Transportvolume van uit Nederland vertrokken schepen, naar bestemming

Handel met verre landen sterk gestegen

De toegenomen vraag naar zware stookolie hangt samen met de sterk toegenomen handel met verre landen. Hiervoor worden steeds meer en grotere schepen ingezet. Grotere schepen betekent meer brandstofverbruik. Zo vertrokken uit de Nederlandse havens tussen 1996 en 2005 aanzienlijk meer schepen naar China en steeg ook het vervoerde volume naar dat land: een factor tien stijging. Richting Brazilië was deze groei met een factor drie. Door deze groei overtreffen China en Brazilië intussen andere belangrijke verre bestemmingen als de VS en Singapore.

Sander Brummelkamp en Ram Sardjoepersad

Bron: StatLine,