Bescheiden groei consumptie in mei

Door huishoudens is in mei dit jaar 1,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand van 2006. Dat is iets lager dan in de drie voorafgaande maanden. De groei van de bestedingen aan duurzame goederen was in mei bescheiden, vergeleken met de eerste maanden van 2007. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bestedingen aan duurzame goederen maar iets hoger

Huishoudens hebben in mei slechts 0,5 procent meer besteed aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Dit is het laagste groeicijfer in bijna twee jaar. In de voorgaande maanden waren de bestedingen wel flink hoger. In mei is met name minder besteed aan kleding en schoeisel. Bij deze goederen was het volume in voorgaande maanden fors groter dan een jaar eerder. Bovendien werd in mei vorig jaar veel aan kleding en schoenen besteed. Het niveau waarmee nu vergeleken wordt is dan ook relatief hoog.
De bestedingen aan goederen waren vrijwel gelijk aan die in mei vorig jaar, terwijl de bestedingen aan diensten met 2,2 procent toenamen. Tot de diensten behoren onder meer de bestedingen aan huisvesting, vervoer, cultuur en uitgaven bij de horeca.

Groeitempo consumptie teruggevallen

De groei van de binnenlandse consumptieve bestedingen is in de eerste vijf maanden van 2007 lager dan gemiddeld in 2006. Dit valt grotendeels toe te schrijven aan het fors lagere gasverbruik. Onder invloed van het zachte weer hebben huishoudens deze vijf maanden veel minder gestookt dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.