Bescheiden consumptiegroei in mei

Door huishoudens is in mei dit jaar 1,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. De bestedingen aan diensten namen met 2,2 procent toe, terwijl de bestedingen aan goederen nagenoeg even hoog waren als in mei 2006. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. 

Aan duurzame goederen is in mei een bescheiden 0,5 procent meer besteed dan een jaar eerder. Dit is het laagste groeicijfer in bijna twee jaar. In de eerste vier maanden van 2007 was de groei wel fors. Huishoudens kochten in die periode vooral meer kleding, schoenen en elektronica. Aan kleding en schoenen werd in mei veel minder besteed dan een jaar eerder. Afgezien van de sterke toename in eerdere maanden is bij deze goederen het niveau waarmee vergeleken wordt relatief hoog. Mei 2006 was een zeer goede maand voor de verkopers van kleding en schoenen.

De consumptiegroei in de eerste vijf maanden van 2007 blijft achter bij de gemiddelde toename in 2006. Dit hangt voor een groot deel samen met een lager energieverbruik. Door het zachte weer hoefden de huishoudens minder te stoken. Ook in mei werd minder gas verbruikt dan een jaar eerder. De invloed van het gasverbruik op de totale consumptie neemt geleidelijk af, in het voorjaar wordt immers minder gestookt dan in de wintermaanden.

In 2006 hadden de huishoudens flink wat meer te besteden, zo blijkt uit de Nationale rekeningen. Hun reëel beschikbaar inkomen steeg met 3,7 procent. Vooral de positie van werknemers verbeterde: er waren meer banen en er werden hogere lonen betaald. Ook zelfstandige ondernemers boerden goed. De koopkrachtverbetering van de huishoudens in 2006 volgde op een periode waarin de koopkracht fors onder druk stond.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur