Milieu-investeringen bedrijven verdubbeld

Nederlandse bedrijven hebben vorig jaar 655 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is twee keer zo veel als in 2005. De energiesector was met 395 miljoen euro de grootste investeerder in het milieu. Andere belangrijke milieu-investeerders waren de chemische industrie (75 miljoen euro) en de delfstoffenwinning (55 miljoen euro).

Een groot deel van de milieu-investeringen kwam ten gunste van de winning van alternatieve energie. Zo werd bijna een derde (200 miljoen euro) besteed aan de installatie van windparken. Door de hoge uitgaven aan alternatieve energie is ook het aandeel van de milieu-investeringen in de totale investeringen sterk toegenomen, tot 6,5 procent. Sinds 1997 was het milieuaandeel bij bedrijven in de industrie, de delfstoffenwinning en de energiesector niet zo hoog.

Milieu-investeringen van bedrijven

Milieu-investeringen van bedrijven

Milieulasten juist gedaald

Overigens zijn de netto milieulasten voor de bedrijven de afgelopen jaren juist gedaald. In 2002 waren die met 2,1 miljard euro op zijn hoogst, maar daarna zijn ze elk jaar afgenomen tot 1,8 miljard in 2006.

Enerzijds komt dit doordat een deel van de milieu-investeringen uit het verleden is afgeschreven waardoor de kapitaallasten afnemen. Verder ontvangen bedrijven milieusubsidies van de overheid voor hun investeringen in het milieu. Deze subsidies zijn vanaf 2004 fors gestegen. Ook hierdoor zijn de netto milieulasten van bedrijven gedaald.

Netto milieulasten van bedrijven

Netto milieulasten van bedrijven

Jaap van Riessen

Bron: StatLine,