Hoogste economische groei in provincie Utrecht

De provincie Utrecht had in 2006 met ruim 4 procent de hoogste economische groei. Dat komt vooral doordat in deze provincie de zakelijke dienstverlening en groothandel sterk zijn vertegenwoordigd. Beide bedrijfstakken hadden in 2006 de wind fors mee. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Utrecht sterk in diensten

In de provincie Utrecht bedroeg de economische groei vorig jaar 4,2 procent. Gemiddeld groeide de economie in Nederland 3 procent. Flevoland had met 3,6 procent de op een na hoogste groei. In voorgaande jaren was deze provincie steeds koploper. Groningen was in 2006 de enige provincie met een krimpende economie. Dat is volledig toe te schrijven aan de lagere aardgasproductie.

In de economieën van Utrecht en Flevoland spelen de zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus, computerservicebureaus, accountants, e.d) en de groothandel een belangrijke rol. Beide bedrijfstakken behaalden mooie resultaten in 2006. Het groeicijfer van Flevoland werd wat gedrukt door de landbouw. Deze bedrijfstak presteerde in 2006 minder goed.

Randstad groeit sneller dan de rest van Nederland

De economische groei in de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland bedroeg 3,4 procent. Dat is ruim meer dan het landelijke groeicijfer. Net als in voorgaande jaren springt de Haarlemmermeer er met een groeicijfer van bijna 5 procent bovenuit. Dat komt vooral door Schiphol.

Ook in eerdere jaren was de groei van de Randstad hoger dan in de rest van het land. Het aandeel van de vier Randstadprovincies in de Nederlandse economie is meer dan 50 procent. Vooral Zuid-Holland en Noord-Holland leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Flevoland is in economisch opzicht nog steeds de kleinste provincie met een aandeel van slechts 1,6 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

Downloads