Bijna 330 faillissementen in mei

In mei zijn er bijna 330 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 16 procent lager dan een jaar eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. 

Het driemaandsgemiddelde kwam in mei uit op 296 faillissementen, dit is hoger dan in april. Al anderhalf jaar is de ontwikkeling van het driemaandsgemiddelde duidelijk dalend, ondanks enkele maanden waarin het aantal faillissementen steeg.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht