Cohort

In deze publicatie zijn gegevens opgenomen over het brugklas-cohort 2003/’04. Dit zijn alle leerlingen die in het schooljaar 2003/’04 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten.

Voor deze leerlingen is nagegaan of zij in de daaropvolgende schooljaren nog in het voortgezet onderwijs zaten en zo ja, in welke schoolsoort en in welk leerjaar.

Bij de bepaling van de doorstroom wordt het betreffende verblijfsjaar telkens vergeleken met het eerste leerjaar, zonder rekening te houden met eventuele tussenliggende verblijfsjaren.

Terug naar artikel