Autochtonen blijven vaker zitten in beroepsgerichte vmbo

Niet-westers allochtone leerlingen blijven in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs gemiddeld vaker zitten dan autochtone leerlingen. Als zij echter gestart zijn in het beroepsgerichte vmbo, dan doubleren autochtone leerlingen vaker dan niet-westers allochtone leerlingen.

Meeste leerlingen kiezen voor schoolsoort die aansluit bij brugklas

Van het cohort leerlingen dat in het schooljaar 2003/’04 in de brugklas zat, is de studievoortgang in de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs in kaart gebracht. De meeste leerlingen uit dit cohort zitten na drie jaar nog in een schoolsoort die aansluit bij de brugklas.

Negentig procent van de brugklassers uit het algemeen vormend onderwijs (theoretische en gemengde leerweg van het vmbo, havo, vwo) volgt twee jaar later nog steeds onderwijs in het avo. Driekwart van de brugklassers uit het beroepsgerichte vmbo (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) zit daar twee jaar later ook nog.

Eén op de tien brugklassers uit het beroepsgerichte vmbo stroomt in deze periode op naar het avo, 7 procent van de brugklassers uit het avo stroomt af naar het beroepsgerichte vmbo. 

Percentage leerlingen, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Percentage leerlingen, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Meisjes stromen vaker op dan jongens

Autochtone leerlingen stromen vaker op en stromen minder vaak af dan niet-westers allochtone leerlingen. Van de niet-westers allochtone leerlingen doen de meisjes het overigens beter dan de jongens: van de meisjes stroomt 10 procent af van het avo naar het beroepsgerichte vmbo (van de jongens 13 procent), 8 procent van de meisjes stroomt vanuit het beroepsgerichte vmbo op naar het avo (5 procent van de jongens).

Percentage leerlingen, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Percentage leerlingen, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Allochtone leerlingen blijven vaker zitten in het avo

In de drie jaar dat de leerlingen zijn gevolgd, zijn niet-westers allochtone leerlingen gemiddeld vaker blijven zitten dan autochtone leerlingen. Maar dit is niet op alle schoolsoorten zo. Niet-westers allochtone leerlingen blijven wel vaker zitten als zij gestart zijn in het avo, maar autochtone leerlingen doubleren vaker als zij zijn begonnen in het beroepsgericht vmbo.

Percentage zittenblijvers, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Percentage zittenblijvers, twee jaar na de brugklas, cohort brugklas 2003/’04

Wilmie Weltens en Marina Pool

Bron: StatLine, Leerlingen voortgezet onderwijs naar studievoortgang en herkomst