Rente licht gestegen

De langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement op tienjarige staatsleningen, bedroeg in juni gemiddeld 4,6 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan in mei. De langetermijnrente is na augustus 2002 niet meer zo hoog geweest.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar rentetarieven in een tijdsbestek van anderhalf jaar acht keer met 0,25 procentpunt verhoogd. De depositorente ligt vanaf 13 juni 2007 op 3,0 procent. De depositorente wordt vaak beschouwd als de bodem op de rentemarkt. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 13 juni op 4,0 procent.

Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt. Voor juni berekende Eurostat, het Europese statistische bureau, een gemiddelde inflatie van 1,9 procent. In mei was de inflatie in de eurozone eveneens 1,9 procent.

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)

Kapitaalmarktrente (jongste tienjarige staatslening)