Inflatie iets gedaald in juni

De inflatie is in juni uitgekomen op 1,7 procent. Dit is iets lager dan in de voorgaande maanden. In maart, april en mei bedroeg de inflatie 1,8 procent. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

De lagere inflatie in juni viel vooral toe te schrijven aan de prijsdaling van benzine. De prijsstijging van telefonie had een inflatieverhogend effect.

Aan de inflatie in juni droegen de in de afgelopen twaalf maanden gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,8 procentpunt het meest bij. De bijdrage van zowel kleding en schoeisel als horeca was 0,2 procentpunt. Communicatie en recreatie en cultuur hadden daarentegen elk een inflatieverlagend effect van 0,1 procentpunt.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerde prijsindices berekend. Volgens deze methode is de inflatie in ons land in juni gedaald tot 1,8 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in mei. De inflatie in de eurozone bedroeg in juni 1,9 procent, de Nederlandse inflatie ligt daar  iets onder. In mei lag de Nederlandse inflatie voor het eerst in bijna vier jaar weer iets boven die in de eurozone.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.