Handel met China blijft toenemen

In tien jaar tijd is de Nederlandse invoer uit China bijna vertwaalfvoudigd. In 1996 bedroeg de invoer uit China nog 2 miljard euro, in 2006 is dit al ruim 23 miljard euro. Deze toename van de invoerwaarde komt voornamelijk door een stijging van de hoeveelheid goederen en niet door hogere prijzen.

Handel met China

Handel met China

Vooral computers ingevoerd

Nederland importeert uit China voornamelijk computers. In 2006 heeft Nederland voor in totaal bijna 9 miljard euro aan computers en computeronderdelen ingevoerd. Vergeleken met 2005 is dat een toename van 22 procent. Naar schatting 85 procent van de uit China ingevoerde computers was bestemd voor wederuitvoer. Andere belangrijke producten die Nederland vanuit China invoert zijn telefoons en faxen, elektrische apparaten, speelgoed, kleding en schoeisel.

Top-5 invoerproducten uit China

Top-5 invoerproducten uit China

Vooral grondstoffen uitgevoerd

De Nederlandse uitvoer naar China neemt ook gestaag toe. De uitvoer naar China bestaat vooral uit grondstoffen en investeringsgoederen. Deze producten zijn nodig om de Chinese industrie op volle toeren te laten draaien. Vergeleken met 2005 werden in 2006 vooral meer metaalerts en metaalafval, elektrische apparaten (elektronenbuizen en transistors), (verwarmings- en koel)machines en kunststoffen naar China uitgevoerd.

Top-5 uitvoerproducten naar China

Top-5 uitvoerproducten naar China

Marjolijn Jaarsma

Bron: StatLine,