Internationale handel 6 procent hoger

Het volume van de in- en uitvoer van goederen, na correctie voor werkdageffecten, was in april 6 procent groter dan in april 2006. Daarmee groeide de internationale handel minder hard dan in het eerste kwartaal. Toen was er sprake van een volumegroei van 8 procent.

De invoerprijzen lagen 1 procent hoger. De uitvoerprijzen waren nauwelijks hoger dan in april 2006.

Met 26,6 miljard euro was de waarde van de goederenuitvoer 7 procent hoger dan een jaar eerder. De waarde van de invoer groeide met 8 procent tot 24,2 miljard euro. Hiermee is het handelsoverschot uitgekomen op 2,5 miljard euro. Dit is flink lager dan het recordoverschot van 4,2 miljard euro in maart.

De invoer uit EU-landen nam meer toe dan die uit niet-EU-landen. Bij de uitvoer is juist de handel met landen buiten de Europese Unie harder gestegen dan die binnen de EU. Dit was ook in het eerste kwartaal het geval.

Vooral de handel in chemische producten is fors toegenomen. Er werd 21 procent meer ingevoerd en 12 procent meer uitgevoerd. Ook de invoer van grondstoffen is in april flink gegroeid, namelijk met 26 procent. De handel in diverse gefabriceerde goederen (zoals kleding, schoeisel, meubelen, etc.) is afgenomen.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over april 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 14 juni. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.