Maatwerktabellen bij artikel "Aantal moorden in grote steden gehalveerd"

Tabel 1. Moorden in Nederland 1) naar wijze en geslacht, 1996-2006

2007-2205T1.xls

Tabel 2. Moorden in Nederland 1) naar leeftijd en geslacht
2007-2205T2.xls

1) Het betreft zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.