Recordaantal schuldsaneringen uitgesproken

In het eerste kwartaal van 2007 zijn bijna 4 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. Sinds de invoering van de wettelijke-schuldsaneringsregeling in 1998 zijn in een kwartaal nog nooit zoveel personen in de schuldsanering terecht gekomen. Vooral van mensen van 45 tot en met 54 jaar is het aantal uitgesproken schuldsaneringen in 2007 sterk gestegen.

De toename van het aantal schuldsaneringen leek in de periode 2005–2006, na een sterke stijging in 2004, nog af te vlakken. Het is nog niet duidelijk of het huidige record een nieuwe periode van stijging inleidt.

Definitief uitgesproken schuldsaneringen per kwartaal

Definitief uitgesproken schuldsaneringen per kwartaal

Bron: StatLine, Schuldsaneringen