Niet actief of de arbeidsmarkt

Niet actief op de arbeidsmarkt heeft betrekking op personen die niet tot de (werkzame of werkloze) beroepsbevolking behoren. De werkzame beroepsbevolking bestaat uit in Nederland wonende mensen van 15–64 jaar met een baan van 12 uur of meer per week.
De werkloze beroepsbevolking bestaat uit mensen (15–64 jaar) zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die actief zoeken naar een baan van 12 uur of meer per week en daarvoor ook beschikbaar zijn.