Forse groei metaalindustrie

De omzet van de metaal-, elektronische en transportmiddelenindustrie lag in het eerste kwartaal van 2007 17 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2006. Het productievolume groeide in deze periode met 10 procent. Hiermee was de metaalindustrie de best presterende branche binnen de industrie.
Een deel van deze omzetstijging werd bepaald door hogere afzetprijzen. Deze waren in het eerste kwartaal van 2007 bijna 4 procent hoger dan in dezelfde periode van 2006. Een belangrijke reden voor deze prijsstijging was de toenemende vraag naar metalen op de wereldmarkt.
Ook in 2006 deed de metaalindustrie het goed. Ten opzichte van 2005 steeg de omzet met 12 procent en de productie met bijna 4 procent.

Ontwikkeling omzet en productie industrie,  2006-2007 (1e kw)

Ontwikkeling omzet en productie industrie,  2006-2007 (1e kw)

Bron: StatLine, Productiegegevens nijverheid