Advocaten

Advocaten zijn conform de Advocatenwet verplicht ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde). De Orde van Advocaten is de publiekrechteljike beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland. De wettelijk vastgelegde kernfunctie van de Orde is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. De cijfers over het aantal advocaten zijn ultimo jaarcijfers.