Industrie verwacht forse groei investeringen

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 19 procent meer te investeren dan in 2006. Ze zijn daarmee een stuk optimistischer dan in het afgelopen najaar. Toen raamden de ondernemers de investeringsgroei in 2007 nog op 9 procent. De gunstige verwachting voor 2007 wordt door alle onderscheiden branches in de industrie gedragen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Sterkste groei in de metaal- en elektrotechnische industrie

De ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn het meest positief. Zij verwachten in 2007 ongeveer 35 procent meer te investeren dan in 2006. Ook andere branches in de industrie zijn positief. De ondernemers in de chemische industrie zijn het meest gematigd. Zij ramen de groei van de investeringen in hun sector op 7 procent.

In tegenstelling tot de ondernemers in de industrie verwachten de ondernemers in de delfstoffenwinning in 2007 minder te investeren dan in het voorgaande jaar. Zij denken dat de investeringen dit jaar met bijna 50 procent zullen dalen.

Industrie investeerde in 2006 net zoveel als in 2005

In 2006 investeerden de industriële ondernemers 6,7 miljard euro. Dit is ongeveer evenveel als in 2005. De chemische industrie had met 31 procent de grootste groei. Daarentegen daalden de investeringen in de voeding- en genotmiddelenindustrie met 17 procent.

De investeringen in de delfstoffenwinning namen in 2006 sterk toe, van ruim 1 miljard euro in 2005 naar 1,9 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

Downloads