Meer meubels verkocht

Na een aantal magere jaren doen de winkels in woninginrichtingsartikelen weer goede zaken. In 2006 is de omzet van deze winkels 8 procent hoger dan in 2005.

Groei in de hele detailhandel

De omzet in de detailhandel is in 2006 fors gegroeid ten opzichte van 2005. Dat komt onder andere door een toename van de bestedingen. De verbeterde omstandigheden op de arbeidsmarkt en de aantrekkende economie zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Er werden voornamelijk meer duurzame goederen verkocht. Binnen de detailhandel behaalden de winkels in woninginrichtingsartikelen de hoogste groeicijfers.

Omzet stijgt weer

Vanaf het derde kwartaal van 2005 groeit de omzet weer in deze branche. Deze groei wordt veroorzaakt door een toename van het aantal verkochte artikelen; de prijzen blijven ongeveer gelijk. In het tweede kwartaal van 2006 komt de omzet zelfs ruim 11 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei houdt aan in de rest van het jaar 2006 en in het eerste kwartaal van 2007.
Tussen 2002 en de eerste helft van 2005 kampten de winkels in woninginrichtingsartikelen nog met een fors omzetverlies, vooral doordat er minder artikelen verkocht werden.

Omzetontwikkeling winkels in woninginrichtingsartikelen

Omzetontwikkeling winkels in woninginrichtingartikelen

Afname aantal vestigingen van winkels in woninginrichtingsartikelen

Het aantal vestigingen van winkels in woninginrichtingsartikelen is tussen 2000 en 2006 met 14 procent afgenomen tot ruim 5,8 duizend. Die afname vond vooral plaats bij de winkels in woningtextiel. De dalende trend wordt met name veroorzaakt door het verdwijnen van de kleine speciaalzaken in deze branche.

Aantal vestigingen van winkels in woninginrichtingsartikelen

Aantal vestigingen van winkels in woninginrichtingartikelen

Arjan van Loon en Noortje Urlings

Bron: StatLine