Verandering in financiering

Per 1 augustus 2006 is de financiering van het basisonderwijs en speciaal onderwijs gewijzigd. Er is een systeem van zogeheten lumpsum financiering ingevoerd, waarbij scholen een totaalbedrag krijgen en zelf kunnen beslissen waaraan ze het geld uitgeven. In het voortgezet onderwijs is deze vorm van financiering al vanaf 1 januari 1996 van kracht.