Friesland: veel gras en veel schapen

Ongeveer 40 procent van de landbouwgrond in Nederland bestaat uit grasland. In Friesland is dit bijna 70 procent. Met 175 duizend ha. grasland is Friesland onze grootste weideprovincie.
Friesland heeft ook de meest schapen. Van de bijna 1,4 miljoen schapen in ons land lopen er ruim 250 duizend (18 procent) in Friesland. Op de lijst met de tien schapenrijkste gemeenten staan zes Friese gemeenten. Het zijn Littenseradiel, Tytsjerksteradiel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Wunseradiel en Weststellingwerf. De gemeenten Texel, Steenwijkerland, Beemster en Eemsmond completeren deze toptien.

Oppervlakte grasland, 2006

Oppervlakte grasland, 2006

Bron: StatLine,  Landbouwtelling op gemeenteniveau (dieren, gewassen, bedrijven)