Uitvoervolume 9 procent groter

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 9 procent groter dan in februari 2006. De invoer nam met 11 procent toe. De samenstelling van de werk- en feestdagen had in februari geen effect op de handel met het buitenland. De invoerprijzen stegen met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De uitvoerprijzen waren ongeveer 0,5 procent hoger.

De groei van de uitvoer in februari is vrijwel gelijk aan de gemiddelde toename van de uitvoer in 2006. In januari was de groei, met 8 procent, iets lager. De volumegroei van de invoer lag een procentpunt hoger dan in 2006.

Er is voor 26,8 miljard euro aan goederen uitgevoerd, ruim 9 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de goedereninvoer kwam uit op 23,9 miljard euro. Dat is 12 procent meer dan in februari 2006. Hiermee kwam het overschot op de handelsbalans uit op 2,9 miljard euro. Dat is lager dan in februari 2006

Bij de uitvoer was voornamelijk de waarde van de handel met niet-EU-landen hoger dan een jaar eerder. Bij de invoer was juist de waarde van de handel met EU-landen fors hoger. Januari liet hetzelfde beeld zien.

Vooral de handel met het buitenland in chemische producten, fabrikaten, machines en vervoermiddelen steeg sterk. De uitvoer van minerale brandstoffen en diverse gefabriceerde goederen (zoals kleding, apparaten voor fotografie, medische en meetinstrumenten) daalde.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers over februari 2007 zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 april. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (volume)

Uitvoer goederen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.