Nederlandse gas- en elektriciteitsprijzen behoren tot hoogste in Europa

De prijs die consumenten betalen voor aardgas en elektriciteit is al jaren hoger dan gemiddeld in de landen van de EU-15. De afschaffing van de MEP-heffing van 52 euro per januari 2007 heeft daar niets aan veranderd.

Elektriciteit bijna nergens duurder

De elektriciteitsprijs voor consumenten in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. In 2007 lagen de prijzen alleen in Denemarken en Italië hoger.

In de tien nieuwe lidstaten betalen consumenten gemiddeld minder voor elektriciteit dan in de landen van de EU-15.

Elektriciteitsprijs voor consumenten in Europa, 1 januari 2007

Elektriciteitsprijs voor consumenten in Europa, 1 januari 2007

Elektriciteit duurder geworden door hogere basisprijs

Begin jaren negentig lag de prijs van elektriciteit in Nederland nog onder het gemiddelde van de EU-15. Inmiddels behoort Nederland tot de duurste landen in Europa.

Vanaf 1991 zijn de prijzen voor elektriciteit in Nederland meer dan verdubbeld, terwijl de prijs in de landen van de EU-15 gemiddeld met een vijfde toenam. De helft van de Nederlandse prijsstijging is het gevolg van een hogere basisprijs, de andere helft komt door hogere heffingen en BTW.

Ontwikkeling elektriciteitsprijs in Nederland en Europa

Ontwikkeling elektriciteitsprijs in Nederland en Europa

Ook Nederlandse gasprijs hoog

Ook de prijs van aardgas in Nederland is, ondanks de grote eigen aardgasvoorraden, een van de hoogste in Europa. Een gemiddelde consument betaalde begin 2007 voor een kubieke meter aardgas 0,65 euro. Binnen de Europese Unie betaalden alleen de Denen, Zweden en Duitsers meer voor hun aardgas.

Gasprijs voor consumenten in Europa, 1 januari 2007

Gasprijs voor consumenten in Europa, 1 januari 2007

Gasprijs vooral gestegen door heffingen

De gasprijs is vanaf 2000 aanzienlijk sterker gestegen dan gemiddeld in de EU-15, enerzijds door de stijging van de basisprijs tot het gemiddelde van de EU-15, anderzijds door de sterke stijging van de heffingen en BTW. In 1999 waren deze heffingen nog ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de EU-15, maar inmiddels liggen die bijna 80 procent hoger.

Ontwikkeling gasprijs in Nederland en Europa

Ontwikkeling gasprijs in Nederland en Europa

Henk Verduin en Joost Huurman

Bron: Eurostat