Lichte toename afzetprijzen industrie

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 1,7 procent hoger dan in maart 2006. De afgelopen zeven maanden schommelt de prijsstijging van de afzet rond de 1 á 2 procent.

In een aantal bedrijfstakken waren de afzetprijzen fors hoger dan een jaar eerder. Producten van de houtverwerkende industrie en de basismetaalindustrie waren 9,5  procent duurder. Ook in de metaalproductenindustrie en in de bouwmaterialenindustrie lagen de afzetprijzen met respectievelijk 6,3 en 5,5 procent fors hoger dan in maart vorig jaar.

In de aardolieverwerkende industrie daarentegen was het prijsniveau 8,6 procent lager. De prijsdaling in die bedrijfstak is in belangrijke mate het gevolg van de koersdaling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Euro. De Amerikaanse munt was ruim 10 procent minder waard dan in maart 2006. Daarnaast was de gemiddelde aardolieprijs op de wereldmarkt ruim 1 procent lager.

Ten opzichte van februari stegen de afzetprijzen met gemiddeld 0,7 procent. De op de Nederlandse markt afgezette goederen stegen met 0,5 procent in prijs. Geëxporteerde producten werden 0,7 procent duurder.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.