Eenoudergezinnen in de bijstand: een vrouwenzaak

Eind 2006 werden 89 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt aan eenoudergezinnen. In 97 procent van de gevallen is een vrouw de ontvanger van de uitkering.

Bij bijna 8 van de 10 uitkeringen gaat het om eenoudergezinnen met één of twee kinderen. Bij uitkeringen verstrekt aan mannen bestaat het gezin in meer dan de helft van de gevallen uit een ouder met één kind.

Bij 34 procent van de eenoudergezinnen met bijstand is het jongste kind nog geen vijf jaar en bij 29 procent is het 5-10 jaar oud. Bij vrouwen is het jongste kind in de meeste gevallen jonger dan 10 jaar. Bij mannen is dat meer gelijkelijk verdeeld tot 20 jaar.

Eenoudergezinnen met bijstand naar leeftijd jongste kind, eind 2006

Eenoudergezinnen met bijstand naar leeftijd jongste kind, eind 2006

Bron: Tabel eenoudergezinnen met bijstand, ultimo december 2006