Conjunctuurbeeld onverminderd gunstig

Het conjunctuurbeeld van eind april is een fractie beter dan dat van een maand eerder. Dit komt vooral doordat de Nederlandse industrie op volle toeren verder draait. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt daardoor weer iets dieper in de fase van hoogconjunctuur. Dit betekent dat de meeste conjunctuurindicatoren toenemen en dat de groei boven hun langjarig gemiddelde ligt.

Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was in het vierde kwartaal 2,7 procent groter dan een jaar eerder. De economische groei was daarmee vrijwel gelijk aan die in het derde kwartaal. Het vierde kwartaal telde in 2006 een werkdag minder dan in 2005. Na correctie voor seizoeninvloeden was het volume van het bbp 0,6 procent groter dan in het derde kwartaal. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de eerste drie kwartalen van 2006.

Het consumentenvertrouwen is in april heel licht gestegen. Het stemming onder de ondernemers in de industrie bleef zeer positief. In de zakelijke dienstverlening verwachtte een meerderheid van de ondernemers meer orders te ontvangen en een hogere omzet te boeken in het tweede kwartaal van dit jaar.

De Nederlandse industrie draait op volle toeren. De gemiddelde dagproductie was in februari 6 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer was 9 procent hoger. De consumptie van huishoudens is in februari licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De kapitaalmarktrente is in maart vrijwel gelijk gebleven. De inflatie kwam 0,3 procentpunt hoger uit op 1,8 procent. De afzetprijzen van de industrie waren 1,7 procent hoger. De afgelopen zeven maanden schommelt de prijsstijging van de afzet rond de 1 á 2 procent.

De werkloosheid kwam in de periode januari-maart uit op 379 duizend en is daarmee vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de twee voorgaande driemaandsperioden. In de perioden daarvoor daalde de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nog duidelijk. Zowel het aantal banen van werknemers als het aantal uitzenduren en het aantal vacatures nam in het vierde kwartaal verder toe.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)