Personen- en bedrijfsauto's steeds later naar de sloop

In 2006 zijn bijna 226 duizend personenauto’s en ruim 15 duizend bedrijfswagens ter verwerking (sloop) aangeboden bij demontagebedrijven. Dit waren er circa 10 duizend minder dan het jaar ervoor.
Het aandeel van voertuigen die pas na 16 jaar ter demontage worden aangeboden is in 2006 gegroeid naar 45 procent. In 2000 lag dit aandeel nog maar op 22 procent. Auto’s kennen een steeds langere levensduur.
De export van gebruikte voertuigen overtreft overigens nog steeds de sloop. In 2006 werden ruim 267 duizend voertuigen aan het wagenpark onttrokken voor de export. Dit betekent een terugval van 6 procent t.o.v. 2005. Globaal de helft van dit aantal vindt zijn weg naar Oostbloklanden.

Vrijgekomen voertuigen voor demontage per leeftijdsklasse

Vrijgekomen voertuigen voor demontage per leeftijdsklasse

Bron: StatLine, Uitval van voertuigen naar leeftijd