Overheidsdiensten via internet populair

In 2006 gebruikte bijna de helft van de Nederlandse internetgebruikers internet voor diensten van de overheid. Daarnaast gaf 15 procent aan dat in de toekomst te willen doen. 

Gebruik internet voor het regelen van overheidszaken, 2006

Gebruik internet voor het regelen van overheidszaken, 2006

Vooral belastingaangifte via internet populair

Bij de internetgebruikers, die reeds gebruik maakten van overheidsdiensten via internet of van plan waren dat te doen, was de belastingaangifte de digitale overheidsdienst die zij het meest gebruikten. Zeven van de tien personen uit deze groep deden digitaal aangifte. Dit aandeel zal de komende jaren nog verder stijgen: 18 procent van deze groep internetgebruikers gaf namelijk aan de belastingaangifte in de toekomst via internet te willen doen.

Groot deel heeft wel interesse in overheidssites

Behalve voor belastingaangifte hadden de Nederlandse internetgebruikers ook belangstelling om andere overheidszaken via internet af te handelen. Zij wilden vooral adreswijzigingen via internet doorgeven (85 procent) en documenten als een paspoort of rijbewijs aanvragen (74 procent).

Gebruik van en belangstelling voor overheidsdiensten via internet, 2006

Gebruik van en belangstelling voor overheidsdiensten via internet, 2006

Ook bezwaar tegen internet

Meer dan een derde van de Nederlandse internetgebruikers had bezwaar tegen het gebruik van internet om contacten met de diverse overheidsdiensten te hebben. Voor deze groep was het ontbreken van persoonlijk contact in 35 procent van de gevallen de voornaamste reden. Ook het uitblijven van een onmiddellijke reactie (16 procent) en de bezorgdheid over de beveiliging van gegevens (13 procent) waren redenen om af te zien van het doen van zaken met de overheid via internet.

Redenen om geen gebruik te maken van internet bij contacten met de overheid, 2006

Redenen om geen gebruik te maken van internet bij contacten met de overheid, 2006

Ger Sleijpen

Voor meer informatie: De digitale economie 2006