Opnieuw weinig nieuwe zonnepanelen voor stroom

In 2006 is voor 1,5 megawatt (MW) aan zonnepanelen afgezet op de Nederlandse markt. Dit is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. De afzet van zonnepanelen voor stroom ligt al enkele jaren op een laag niveau. In de periode 2000–2004 lag het gemiddelde op 8 MW per jaar. Het jaar 2003 vormde met 20 MW een uitschieter dankzij de destijds geldende subsidieregelingen.
De omzet van de bedrijven op de markt voor zonnestroomsystemen is in 2006 met de helft toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze sterke stijging kwam door een toename van de handel met en de productie voor het buitenland. De totale bijdrage van zonnestroom aan de duurzame energie in Nederland kwam in 2006 uit op een kleine 0,4 procent.

Afzet zonnepanelen in Nederland op eindgebruikersmarkt

Afzet zonnepanelen in Nederland op eindgebruikersmarkt

Bron: StatLine, Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen; markt handels- en productiebedrijven