Nederlandse inflatie niet langer onder gemiddelde van eurozone

In maart 2007 was de inflatie in Nederland gelijk aan het gemiddelde van de eurozone. Voor het eerst sinds september 2003 ligt de Nederlandse inflatie niet meer onder het gemiddelde van de eurozone.

Inflatie in Nederland en eurozone

Inflatie in Nederland en eurozone

Prijzenslag supermarkten drukte Nederlandse inflatie

Er zijn zeker drie verklaringen voor de sterkere toename van de Nederlandse inflatie. Vanaf eind 2003 werd de relatief lage inflatie in Nederland voor een belangrijk deel bepaald door de prijzenslag in de supermarkten. De prijsontwikkeling van supermarktartikelen als voedingsmiddelen, frisdranken, bier en wasmiddelen was om die reden een stuk gunstiger dan in de eurozone. De prijzenslag liep in de loop van 2006 grotendeels af.

Inflatie voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

Inflatie voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken

Trage doorwerking energieprijzen

Veranderingen in de wereldmarktprijzen van energie worden in Nederland altijd met een zekere vertraging doorberekend aan de consumenten in de prijzen van aardgas en elektriciteit. Hierdoor bleef de daling van de inflatie in het najaar van 2006 achter bij de eurozone.

Inflatie gas en elektriciteit

Inflatie gas en elektriciteit

Kledingprijzen dichten het gat met Europa

De sterke stijging van de inflatie in Nederland in maart 2007 is voor het grootste deel toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en schoeisel. Deze waren in maart 4,4 procent duurder dan een jaar eerder. Deze ontwikkeling wijkt duidelijk af van het gemiddelde van de eurozone.

Inflatie kleding en schoeisel

Inflatie kleding en schoeisel

Inflatie in eurolanden dicht bij elkaar

De verschillen tussen de inflatie in de eurolanden zijn in maart niet groot. De inflatie was het laagst in Frankrijk met 1,2 procent. Verder ligt de inflatie alleen in België en Finland onder het Europese gemiddelde. In Oostenrijk is de inflatie net als in Nederland gelijk aan het gemiddelde van de eurozone. Griekenland en Ierland kennen de hoogste inflatie.

Inflatie volgens geharmoniseerde consumentenprijsindex, maart 2007

Inflatie volgens geharmoniseerde consumentenprijsindex, maart 2007

Jan Walschots

Bron: Eurostat, HICP - All items - Index (2005=100)