Meer gemeentegeld voor zorg en bouwen, minder voor bijstand

Op 6 augustus 2007 is een aangepaste versie van dit artikel verschenen.

De begrote gemeentelijke lasten nemen in 2007 met 3,3 procent toe tot 44,7 miljard euro en de baten met 6,0 procent tot 45,3 miljard euro, waardoor het begrotingsoverschot 0,6 miljard euro bedraagt.

De lasten stijgen vooral doordat gemeenten per 1 januari 2007 verantwoordelijk zijn geworden voor de huishoudelijke verzorging, waarvoor zij 1,3 miljard euro begroten. De baten nemen toe doordat zij enerzijds 0,3 miljard euro meer aan opbrengsten uit de heffingen ramen, en anderzijds steeds meer verdienen aan de ontwikkeling van bouwgronden.

De gemeenten verwachten 0,4 miljard euro minder kwijt te zijn aan bijstandsverlening dan in 2006. Dit komt door een afnemend aantal bijstandsgerechtigden. Vooral de grote gemeenten ramen minder voor bijstandsverlening.

Begrote gemeentelijke lasten per beleidsterrein, 2006 en 2007

Begrote gemeentelijke lasten per beleidsterrein, 2006 en 2007

Bron: StatLine, Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar grootteklasse